საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
ინფორმაციის სრულყოფილად გადამოწმებისთვის გთხოვთ მაქსიმალური სიზუსტით შეავსოთ საჭირო ველები

ველი სახელად 'პირადი ნომერი' სავალდებულოა
ველი სახელად 'სახელი' სავალდებულოა
ველი სახელად 'გვარი' სავალდებულოა
ველი სახელად 'ორგანიზაციის სახელი' სავალდებულოა
ველი სახელად 'საიდენთიფიკაციო კოდი' სავალდებულოა