საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

მისამართი: გენერალ კვინიტაძის ქ. №20

ტელ.: (+995 032) 2 543535, (+995 032) 2 723535

 

მოქალაქეთა მისაღები

მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა 

ტელ: (+995 032) 2 543535 (2868), (+995 032) 2 723535 (2868)

 

საქმისწარმოების სამსახური

მისამართი: გენერალ კვინიტაძის ქ. №20

ტელ: (+995 032) 2 543535 (2854), (+995 032) 2 723535(2854)

 

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი

მისამართი: გენერალ კვინიტაძის ქ. №20

ტელ.: (+995 032) 2 91 04 21

ელ. ფოსტა: pr@mod.gov.ge

 

გენერალური ინსპექცია

მისამართი: გენერალ კვინიტაძის ქ. №20

ცხელი ხაზი:  (+995 032) 2 543535 (1405); (+995 032) 2 723535 (1405); 595 05 11 88

ელ.ფოსტა: geninspection@mod.gov.ge