10 დეკემბრის ანგარიში

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2021 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2020 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2019 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2018 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2017 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2016 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2015 წლის ანგარიში

 

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისწინებული, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს 2014 წლის ანგარიში