გიორგი მურადაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი

 

 

განათლება:

09.2000- 07.2004წწ.  -  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, ელექტრონული ტექნიკის მენეჯმენტი, ფიზიკა, ბაკალავრი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

01.2020 წ. დღემდე  -  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი.

06.2017 – 01.2020 წწ. -   საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე.

02.2015 – 06.2017 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, საინფორმაციო ტექნოლოგიების პოლიტიკისა და დაგეგმვის სამმართველოს უფროსი.

04.2013 – 02.2015 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ინფორმაციული ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი.

12.2011 – 01.2013 წწ. - საჯარო სამსახურის ბიურო, ინფორმაციული ტექნოლოგიების ანალიტიკოსი. 

08.2005 – 09.2011 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი.

 

ტრენინგები და სხვა მიღწევები:

 04.2017-05.2017 წწ. - თავდაცვის სამინისტროს ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (DIB), ტრენინგი: პროექტების მართვა.

03.2017- 04.2017 წწ. – BHC Laboratory, სასწავლო კურსი ISO 27001 პრაქტიკული იმპლემენტაცია.

11.2016- 11.2016 წწ. -  It- knowledge, სასწავლო კურსი: ITIL v3 ITIL -ის საფუძვლები - IT ქვედანაყოფის ორგანიზების პრინციპები.

09.2015 – 11.2015 წწ. - კაროლ I, სასწავლო კურსი: ინფორმაციული რესურსების მართვა.

11.2007- 12.2007 წწ. -  თავდაცვის სამინისტრო, სასწავლო კურსი - კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება.

09.2004- 04.2005 წწ. - ი. ჯავახიშვილის სახელობის საკვირაო ბიზნეს სკოლა, სასწავლო კურსი: მარკეტინგი.

 

პროექტები:

02.2018 – 11.2018 წწ. - სარეზერვო მონაცემთა ცენტრის მოწყობა, მენეჯერი

05.2017 – 09. 2018 წწ. - ადამიანური რესურსების მართვის სისტემა. სისტემის ტექნიკური უზრუნველყოფა და სისტემის უსაფრთხოება; ადამიანური რესურსების მართვის სისტემის შექმნის პროცესში სისტემაზე წვდომა; ინფორმაციაზე დაშვებების მექანიზმების და მონაცემთა ბაზების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცემა. სასერვერო და ქსელური ინფრასტრუქტურის მომზადება სისტემის გასაშვებად.

01.2017 – 01.2018 წწ.  - ქსელური მაგისტრალის მოდერნიზება , მენეჯერი.

08.2015 – 01.2016 წწ. -სასერვერო ოთახის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა, მენეჯერი.

01.2014 – 03.2014 წწ. - ტექნიკური დახმარების ელექტრონული სერვისი - მენეჯერი.

10.2013 – 02.2104 წწ. - ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის დანერგვა, ტექნიკური მხარდაჭერა, ადმინისტრირება.

 

 

კომპიუტრული პროგრამები:

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Power Point, Microsoft Office Word, Windows, Linux, Mac OS, Windows Server, Microsoft Office Project, CISCO CCNA, Microsoft Office Visio, eFlow.

 

უცხო ენები:

ინგლისური

რუსული