შალვა კვინიხიძე

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი

 

განათლება:

2002 - 2004 წწ. - საერთაშორისო საზღვაო სამართლის მაქს-პლანკის კვლევითი ინსტიტუტი. ასოცირებული წევრი, (ჰამბურგი, გერმანია).

2002 წ.  - ბანკახას საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტი; კასტელიონი, ესპანეთი.კურსები საერთაშორისო სამართალში.დიპლომი.

2001 - 2004 წწ. - დოქტორანტურა ; ჰამურგის უნივერსიტეტი. თემა  - ,,განსაკუთრებული თევზჭერის ზონების წარმოშობა და განვითარება საერთაშორისო საზღვაო სამართალში''.

06.2001 - 07.2001 წ.  - საზღვაო სამართლისა და პოლიტიკის როდოსის აკადემია (ეგეოსის საზღვაო სამართლის ინსტიტუტი საბერძნეთი, ვირჯინიის უნივერსიტეტი). დიპლომი საზღვაო სამართალში.

1991 - 1996 წწ. - ქ.თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახ. უნივერსიტეტი; საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი (დიპლომი წარჩინებით) 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

2019 წ. დღემდე  - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსი საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო .

2019 - 29.11.2019 წ. - შსს სსდ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი.

2018 - 2019 წწ. - საქართველოს პრემიერ მინისტრთან არსებული საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. საერთაშორისო ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი.

2009 - 2018 წწ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის დირექტორი.

2008 - 2009 წწ. -  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი.

2004- 2008 წწ. - საგარეო საქმეთა სამინისტრო საერთაშორისო სამართლებრივი დეპარტამენტი,მრჩეველი.

2002 წ. - გაეროს საზღვაო სამართლის ტრიბუნალი; პრაკტიკანტი (ჰამბურგი,გერმანია).

 

 

საგანმანათლებო/ სამეცნიერო საქმიანობა :

18.10.2017 წ. - ევროპის საზღვრისა და სანაპირო დაცვის სააგენტოს (FRONTEX) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შორის ოპერატიული თანამშრომლობის შესახებ ახალ სამუშაო შეთანხმებაზე მომლაპარაკებელი დელეგაციის ხელმძღვანელი.

02.02.2015 წ. - საქართველო - ევროპოლს ( EUROPOL) შორის სტრატეგიული და ოპერატიული დონის შეთანხმებაზე მომლაპარაკებელი დელეგაციის ხელმძღვანელი. 

2013 - 2016 წწ. - საქართველო - ევროკავშირის ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განმახორციელებელი უწყებათაშორისი და შიდაუწყებრივი სამუშაო ჯგუფის წევრი. 

2014წ. - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, სრული პროფესორი.

2012 - 2014 წწ. - აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.

2012წ. - თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სადისერტაციო საბწოს წევრი.

2011წ. - თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მოწვეული პროფესორი.

2010 - 2011 წწ. - საქართველო - სამართალდამცავთა სწავლების ევროპულ სააგენტოს (CEPOL) შორის შეთანხმებაზე მომლაპარაკებელი დელეგაციის ხელმძღვანელი.

 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომები :

 

,,Sectoral integration in the European Union on the Example of the Emergency Management Service of Georgia Georgian '' Journal for European Studies N.4-5, 2018 - 2019.

,,საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საერთშორისო ურთიერთობები, ტენდეციები და გამოწვევები (2013- 2017)'', პოლიცია და უსაფრთხოება, სამეცნიერო ჟურნალი N.1 შსს აკადემია, ქ.თბილისი, 2019

 ,,პოლიციის ატაშეების საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა და საქართველოს მაგალითი'' - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის ჟურნალი, N2, 2015- N1,2016.

Current Legal Developments, Georgia, The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.27 , No.1.(2012)

''The Practice of Provisional Application of International Treaties in Georgia and the Legal Status Unilateral/Multilateral Declarations in International Law'' Journal of International Law'' Tbilisi State University, N.1, (2009).

Book '' Genesis and Development of Exclusive Fishery Zones in the Law of the Sea '', Publishing House '' Universal'', Tbilisi, Georgia (2009).

 Peacetime Military Exercises or Manoeuvres in the Exlusive Economic Zone of a Coastal State - Admitted or Prohibited Right of other States under the Law of the Sea ? Journal of International Law, Tbilisi State University, N.2, (2008).

''Contemporary Exclusive Fishery Zones or Why Some States Still Claim an EFZ '', The International Journal of Marine and Coastal Law, Vol.23 , No.2. (2008). 

 ''Hight Seas and Protection of Human Rights ''  Europaische und Nationale Systeme des Menschenrechtsschutzes, Aufsatzsammlung, Tbilisi 2007.

 

 

ჯილდოები:  

Letter of Appreciation, Embassy of the State of Israel in Georgia, 2018 ; 

Letter of Appreciation, Embassy of the Kingdom of Belgium in Baku, 2018 ; 

Certificate of Appreciattion, US Embassy in Georgia 2017 ;

Medal of acknowledgment, Criminal Police of Estonia 2014 ; 

მედალი შსს, 2014 ; 

 

 

უცხო ენები:

ინგლისური, გერმანული, რუსული.