გოჩა რატიანი

სამხედრო ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი

 

 

სამხედრო წოდება

რანგი: ბრიგადის გენერალი

 

განათლება

2012 წ. -  დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის აკადემია, ქრენფილდის უნივერსიტეტის ტექნოლოგიებისა და მენეჯმენტის კოლეჯი;

2011 წ. - აშშ - თავდაცვის დეპარტამენტის ენების ინსტიტუტი, DLI;                            

2010 - 2011 წწ. - აშშ–ს ეროვნული ომის კოლეჯი, ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, მაგისტრის ხარისხი;              

2009 წ. - აშშ–ს ეროვნული ომის კოლეჯი, საინფორმაციო რესურსების მართვის კოლეჯი - სრულყოფილი მართვის პროგრამა;

2008წ. - აშშ - თავდაცვის დეპარტამენტის ენების ინსტიტუტი, DLI;             

2000-2001 წწ. - GFSIS - RAND, საგარეო ურთიერთობები, თანამედროვე ეკონომიკა;             

1985-1991 წწ. -  სახელმწიფო უსაფრთხოების უმაღლესი სკოლა - სამხედრო განათლება, ლეიტენანტი;                                                                                  იურიდიული ფაკულტეტი, სპეციალობა - იურისპრუდენცია; 

            

 

სამუშაო გამოცდილება

2019 წ.  დან - დღემდე -  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი;    

2015–2019 წწ. - საქართველოს დაზვერვის სამსახურის უფროსის მთავარი მრჩეველი;         

2014-2015 წწ. - თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე;

2014 წ. - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;        

2013 – 2014 წწ. -  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი                         

2012 - 2013 წწ. -  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის პირველი მოადგილე;

2011-2012 წწ.  -  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს  თავდაცვის ეროვნული აკადემია;

2008–2012 წწ.  -  საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს  გაერთიანებული შტაბი, საინფორმაციო ცენტრის J-2 უფროსი;                            

2006-2008 წწ.  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;                           

2005-2006 წწ.  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საქართველოს საელჩო საქართველოს აშშ–ში, მრჩეველი;                           

1997-2005 წწ.  - საგარეო დაზვერვის სამსახური, დირექტორატის უფროსი;

1993-1997 წწ.   - სპეციალური ძალები, დანაყოფის უფროსის მოადგილე;                      

1991-1992 წწ.  - სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, კონტრდაზვერვის უფროსი ოფიცერი;             

 

სპეციალური და საკვალიფიკაციო კურსები

2010 წ. -  წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, შეიარაღებული კონფლიქტის ძირითადი კურსი სამხედრო ინსტრუქტორებისთვის;

2009 წ.  - სამხედრო ატაშეების კურსი;               

2001 წ.  - კრიზისების მართვის მთავარი პროგრამა, ანტიტერორიზმის დახმარების პროგრამა;                          

1996 წ. - ორგანიზებული დანაშაულის დაზვერვის ტრენინგი;                           

1993 წ.  - კონტრტერორისტული ტაქტიკური დანაყოფის კურსი;             

               

 

უცხო ენები

ინგლისური

რუსული