ნინო ქარაზანაშვილი

სტანდარტიზაციისა და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსი 

 

დაბადების თარიღი: 3 ნოემბერი,1979

 

განათლება

2017 წ. - დღემდე- საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი-სადოქტორო პროგრამა-საჯარო მმართველობა;

2017 წ.  - დღემდე - შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამა;           

2008-2010 წწ. - ლე როშეს სასტუმროს მენეჯმენტის საერთაშორისო სკოლა, შვეიცარია ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, ფინანსები;

2001 – 2004 წწ.  - ევროპული მართვის სკოლა (ESM) ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, მენეჯმენტი; 

1996 – 2000 წწ.- ევროპული მართვის სკოლა (ESM) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი;

 

სამუშაო გამოცდილება :

2020 წ. - დღემდე - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტანდარტიზაციისა და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის უფროსი;

2014– 2020 წწ.  - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი;

2013– 2014 წწ. -  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო გენერალური ინსპექცია, აუდიტის ჯგუფის ხელმძღვანელი;

2012– 2013 წწ.  - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ფინანსების მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2012 წ.  - შპს ბლექ სი სატი, ფინანსური მენეჯერი;

2010 წ.  - სსიპ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გენერალური დირქტორის მოადგილე ფინანსების დარგში;

2009- 2010 წწ. – GMCG, პროექტების მენეჯერი;

2007- 2008 წწ.  - შპს სავეტნიკი, უფროსი მენეჯერი;

2005 – 2007 წწ. - შპს პეტრომირი, უფროსი მენეჯერი;

2004 წ. - სს თბილუნივერსალ ბანკი, საკრედიტო დეპარტამენტის უფროსი;     

2002 - 2003 წწ.  - სს თბილუნივერსალბანკი,  მცირე და საშუალო სესხების ჯგუფის უფროსი;                                      

2001- 2002 წწ.  - სს თბილუნივერსალ ბანკი, უფროსი საკრედიტო მენეჯერი;     

1999 - 2001 წწ.  - სს თბილუნივერსალბანკი  საკრედიტო მენეჯერი.

 

დამატებითი კვალიფიკაცია :

2019 წ. - დღემდე - შიდა აუდიტორების სერტიფიცირების პროგრამის ტრენერთა ტრენინგი;

2019 წ. - ეროვნული თავდაცვის უმაღლესი კურსი;

2019 წ. - შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი;                                                                                                                            

2018 წ. - პლენარული სხდომა და შიდა კონტროლის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა - საჯარო დანახარჯების მართვის ურთიერთგაზიარებით სწავლების გაერთიანება (PEMPAL) შიდა აუდიტის პრაქტიკის გაერთიანება (IACOP)

2018 წ. - სემინარი შიდა აუდიტში;                                                                                               

2018 წ. - შიდა აუდიტის საკონსულტაციო მომსახურების განვითარება

2018 წ.- IT პროექტების და პროექტების მართვის აუდიტი 

2018 წ.- თავდაცვის სფეროს უძრავი ქონების მართვის თაღლითობის რისკების აუდიტი    

2018 წ.- IT აუდიტი                                                                                                                     

2018 წ. - შიდა აუდიტორთა ინსტიტუტის საერთაშორისო სასერტიფიკატო პროგრამის გამოცდის მოსამზადებელი კურსი 

2017 წ. - შიდა აუდიტი - ეფექტური ტესტირება და ძირითადი მიზეზების ანალიზი;

2017 წ. - თანამედროვე შიდა აუდიტი - ახალი მიდგომები;                                                                  

2017 წ. - შიდა აუდიტის საქმიანობის მართვის გაძლიერება დამატებითი ღირებულების შექმნის მიზნით, სლოვენია;                                   

2017 წ. - თავდაცვის სამინისტროების შიდა აუდიტორთა საერთაშორისო კონფერენცია;                  

2017 წ. - IT აუდიტი;                                                                                                                                 

2016 წ. - რისკების მართვის აუდიტი, ხარჯების მართვის აუდიტი, მნიშვნელოვან საინფორმაციო სისტემებთან დაკავშირებული საფრთხეებისა და შესაძლებლობების აუდიტი;                                    

2016 წ.- ეფექტიანობის აუდიტი;                                                                                                              

2016 წ. - საჯარო ფინანსების მართვა;                                                                                                       

2016 წ. - ტრენერების ტრენინგი;                                                                                                              

2015 წ. - მართვის თანამედროვე მეთოდები;                                                                                          

2015 წ. - ადამიანური რესურსების მართვის აუდიტი, შესყიდვების აუდიტი, ინფორმაციის მართვის აუდიტი, თაღლითობის რისკის აუდიტი, კორპორატიული მართვის აუდიტი;                                         

2015 წ. - სტრატეგიული ლიდერობის პროგრამა;                                                                                

2015 წ. - ეროვნული უსაფრთხოებისა და საჯარო პოლიტიკის საკითხები (GFSIS);                            

2014 წ. - თაღლითობის და კორუფციის პრევენცია საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორებისათვის, გერმანია;

2014 წ. - კეთილსინდისიერების ამაღლების სემინარი;                                                                           

2014 წ. - სისტემური აუდიტი;                                                                                                                   

2014 წ. - შიდა აუდიტორების საერთაშორისო კონფერენცია, დიდი ბრიტანეთი;                               

2014 წ. - მენეჯმენტი შიდა აუდიტორებისთვის;                                                                                    

2013  წ. - შიდა აუდიტის გაძლიერებული კურსი; 

                                                             

უცხო ენები:

ინგლისური,

რუსული.