სანდრო მეგრელიშვილი

რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

  

განათლება: 

 

09.2015-03.2018 - პოლიტიკის მეცნიერება, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მაგისტრის ხარისხი;

10.2016-02.2017 - პოლიტიკის მეცნიერება, ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, გერმანია (სამაგისტრო კურსი, გაცვლითი პროგრამა);

09.2009-07.2013 - საერთაშორისო ურთიერთობები, წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი, ბაკალავრის ხარისხი.

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

05.2017-დღემდე - სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, თავდაცვის სამინისტრო;

03.2017-05.2017 - სამმართველოს უფროსის მოადგილე, რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, თავდაცვის სამინისტრო;

09.2013-08.2017 - მთავარი სპეციალისტი, რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის სამმართველო, თავდაცვის სამინისტრო;

06.2012-08.2012 - სტაჟიორი, გაეროს განვითარების პროგრამა;

06.2011-09.2011 - მკვლევარი (სტაჟიორი) სტრატეგიული კვლევების ცენტრი.

 

დამატებითი კვალიფიკაცია:

 

03.2018-04.2018 - პროგრამისა და პროექტის მენეჯმენტის კურსი; დრესმარა, ბრაშოვი, რუმინეთი;

05.2017-07.2017 - საჯარო პოლიტიკის ანალიზის სერტიფიცირებული კურსი; თავისუფალი უნივერსიტეტი, თბილისი;

03.2015-05.2015 – თავდაცვის მართვა უსაფრთხოების ფართო კონტექსტში; გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემია, დიდი ბრიტანეთი;

10.2014-03.2015 - გლობალური პოლიტიკისა და ეკონომიკის სერტიფიცირებული კურსი; საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევების ფონდი (GFSIS), თბილისი;

03.2014 - მოლაპარაკებების უნარების სერტიფიცირებული კურსი; საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS),  თბილისი;

04.2014 - ევროკავშირში ინტეგრაციის პოლიტიკური განზომილების სერტიფიცირებული კურსი; საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევების ფონდი (GFSIS), თბილისი.

 

უცხო ენები:

 

ინგლისური

რუსული