ლევან იზორია
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი

დაბადების თარიღი: 05.02.1974 

განათლება:

1999 - 2002 გერმანიის ქალაქ გოტინგენის გეორგ-აუგუსტის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტურა (წარჩინებით).


1998 - 1999 გერმანიის ქალაქ გოტინგენის გეორგ-აუგუსტის სახელობის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრატურა (წარჩინებით).


1991 - 1996 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდული ფაკულტეტი (წარჩინებით).

სამეცნიერო ხარისხი:

2002 სამართლის დოქტორის ხარისხი (გერმანია, უმაღლესი შეფასებით).


1999 სამართლის მაგისტრი (გერმანია, უმაღლესი შეფასებით).

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი

სამუშაო გამოცდილება:

2015 - 08.2016 საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე.


2012 - 2015 საქართველოს შსს მინისტრის მოადგილე.


2014 - 2016 საქართველოს შსს-ს აკადემიის სრული პროფესორი.


2011 - 2014 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი.


2010 - 2011 წლის ივლის-აგვისტოში მეცნიერული მივლინება ჰაიდელბერგის საზღვარგარეთის ქვეყნების საჯარო სამართლისა და საერთაშორისო სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტში.


2009 - 2011 ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი.


2009 - 2010 კავკასიის სამართლის სკოლის ასოცირებული პროფესორი.


2007 - 2009 მეცნიერ-მკვლევარი, პროფესორი შპაიერის გერმანული საჯარო ადმინისტრაციის კვლევის ინსტიტუტში (ჰუმბოლტის ფონდის სტიპენდიატი).


2006 - 2007 საქართველოს უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი.


2004 - 2006 შსს აკადემიის რექტორი.


2003 - 2004 გერმანიის კონრად-ადენაუერის სახელობის პოლიტიკური ფონდის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში.


2002 - 2003 სამართალდამცავი ორგანოების რეფორმების სახელმწიფო კომისიის კოორდინატორი.


2002 წლიდან - მეცნიერებათა აკადემიასთან არსებული თ. წერეთლის სახელობის სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი.


2002 - 2005 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრის დოცენტი.


1999 - 2002 გერმანიის ქალაქ გოტინგენის სახელმწიფოს მოძღვრებისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის დირექტორის თანაშემწე.


1995 - 1998 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის თეორიისა და კონსტიტუციური სამართლის კათედრის მასწავლებელი.


1992 - 1995 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე.