ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი

2014 წლის ნატო-ს უელსის სამიტზე საქართველომ, თავდაცვის შესაძლებლობების აღმშენებლობის (Defence Capacity Building, DCB) ინიციატივის ფარგლებში, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტი (SNGP) მიიღო. პაკეტი მიზნად ისახავს ქვეყნის თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარებას, მდგრადობის გაძლიერებას, ნატოსთან თავსებადობის ამაღლებასა და საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მზადების პროცესის ხელშეწყობას.

 

ნატო-ს ვარშავის სამიტის გადაწყვეტილების საფუძველზე, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებულ ცამეტ ინიციატივას დაემატა ორი პრიორიტეტული მიმართულება. ამ ეტაპზე არსებითი პაკეტი აერთიანებს 14 პროექტს და მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: ნატო-საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი (Joint Training and Evaluation Center, JTEC), თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა (Defence Institution Bulding School, DIBS), ლოგისტიკური შესაძლებლობების განვითარება,  სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა და უსაფრთხო კომუნიკაციების სისტემა, ავიაცია, საჰაერო თავდაცვა, სპეციალური ოპერაციების ძალები, სამხედრო პოლიცია, შესყიდვები, საზღვაო უსაფრთხოება, კიბერუსაფრთხოება, სტრატეგიული კომუნიკაცია, კრიზისების მართვა და კონტრ-მობილურობა. 2017 წლის შემოდგომაზე წარმატებით დასრულდა სტრატეგიული და ოპერატიული დაგეგმვის პროექტი.

 

2015 წელს შეიქმნა ნატო-ს თავდაცვისა და უსაფრთხოების შესაძლებლობების აღმშენებლობის ნდობის ფონდი (Defence and Related Security Capacity Building Trust Fund, DCB TF). DCB ინიციატივაში მონაწილეობს ოთხი ქვეყანა: საქართველო, იორდანია, ერაყი და მოლდოვა. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში ალიანსის წევრ და პარტნიორ ქვეყნებს ეძლევათ შესაძლებლობა ფინანსური მხარდაჭერა გაუწიონ თავდაცვის შესაძლებლობების აღმშენებლობის ინიციატივაში მონაწილე სახელმწიფოებს.

 

ნატო-ს მხრიდან არსებითი პაკეტის საკითხებზე პასუხისმგებელია ნატო-ს გენერალური მდივნის მოადგილე, ხოლო თითოეული ინიციატივის პრაქტიკულ განხორციელებაში ქართულ მხარეს ეხმარებიან ალიანსის წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული წარმომადგენლები. ნატოელი ექსპერტების უმრავლესობა საქართველოში მუდმივად (როტაციით) იმყოფება, ხოლო გარკვეული ნაწილი პერიოდულად ახორციელებს ვიზიტებს.

 

2017 წლის სექტემბრის მონაცემებით, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელების პროცესში ჩართულია ნატო-ს 28 წევრი ქვეყანა და 2 პარტნიორი სახელმწიფო.

 

პაკეტის განხორციელების კოორდინაციასა და მონიტორინგს ნატო-ს მხრიდან უზრუნველყოფს ნატო-ს ძირითადი ჯგუფი (NATO Core Team), რომლის გერმანელი ხელმძღვანელი, ამერიკელი და რუმინელი მოადგილეები მუდმივად არიან მოვლენილი საქართველოში.

 

ქართული მხრიდან არსებითი პაკეტის განხორციელების კოორდინაციას  საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე და გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე უწევენ, ხოლო კონკრეტული მიმართულებებისთვის განსაზღვრულია პროექტების ლიდერები, რომლებიც ნატოელ ექსპერტებთან ერთად წარმატებით ახორციელებენ პაკეტის თითოეულ ინიციატივას.

 

არსებითი პაკეტის ეფექტურად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით, 2016 წლის შემოდგომაზე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის ნატოში ინტეგრაციის სამმართველოში  ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის კოორდინაციისა და მონიტორინგის განყოფილება შეიქმნა.