სამხედრო ჰოსპიტალი

.... გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი წარმოადგენს მრავალპროფილურ სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებას, რომელიც ატარებს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ჰოსპიტალის ტერიტორიაზე დაღუპული ექიმი-ტრავმატოლოგის გიორგი აბრამიშვილის სახელს. ჰოსპიტალი  ემსახურება როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებს, სადაც შესაძლებელია 24 საათიანი გადაუდებელი და გეგმიური სამედიცინო მომსახურების გაწევა. სამხედრო ჰოსპიტალის მისიაა საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურეების, საქართველოს თავდაცვის სისტემაში დასაქმებული სამოქალაქო პირების, მათი ოჯახის წევრებისა და სამხედრო პენსიონერებისათვის სრული და ეფექტური სამედიცინო მომსახურების გაწევა.   

 

სამხედრო ჰოსპიტალი აღჭურვილია უახლესი სამედიცინო აპარატურით, რომელიც აკმაყოფილებს სამედიცინო სფეროში არსებულ თანამედროვე მოთხოვნებს. 

 

ამჟამად, ს.ს.ი.პ.  გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში ფუნქციონირებს შემდეგი სამედიცინო განყოფილებები:

 

 • ზოგადიქირურგიის განყოფილება
 • ტრავმატოლოგიურიგანყოფილება
 • ანესთეზიოლოგიურიგანყოფილება
 • რეანიმაციისადა გადაუდებელი დახმარების განყოფილება
 • თერაპიისადა ინტენსიური თერაპიის განყოფილება
 • კარდიოლოგიისადა ინტენსიური კარდიოლოგიის განყოფილება
 • ფსიქო-ნევროლოგიურიგანყოფილება
 • ინფექციურიგანყოფილება
 • სამედიცინორეაბილიტაციის განყოფილება
 • ამბულატორიულ-პოლიკლინიკურიგანყოფილება
 • დიაგნოსტიკურიგანყოფილება
 • ცენტრალურილაბორატორია
 • პათოლოგ-ანატომიურიჯგუფი
 • სისხლისბანკი 

 

 

2017 წლის 1 ნოემბერს, ს.ს.ი.პ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაიმართა აკადემიური საბჭოს სხდომა, სადაც ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალს მიენიჭა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აფილირებული კლინიკის სტატუსი ექვსი წლის ვადით.

 

 

დიალიზის სახელმწიფო პროგრამა

2009 წლიდან, სამხედრო ჰოსპიტალი ახორციელებს დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას, რომლის მთავარი მიზანია თირკმლის ტერმინალური უკმარისობით დაავადებულთა     ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება. 

 

C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამა

2015 წლიდან სამხედრო ჰოსპიტალი ახორციელებს C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამას. პროგრამის მიზანია საქართველოში C ჰეპატიტით გამოწვეული ავადობის,  სიკვდილიანობისა და ინფექციის გავრცელების შემცირება დაავადების პრევენციაზე, დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობის ეტაპობრივი უზრუნველყოფის გზით. 

 

უფასო სკრინინგ პროგრამა დევნილებისთვის

2017 წლის 1 დეკემბერს, ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის უფასო სკრინინგ პროგრამა დაიწყო და 2018 წლის 28 იანვრამდე, სამ ეტაპად მიმდინარეობდა. მასში მონაწილეობდნენ გორისა და გორის რაიონის დევნილთა კომპაქტურ ჩასახლებაში მცხოვრები 60 წელს გადაცილებული დევნილები. სულ პროგრამის ფარგლებში ამბულატორიული მომსახურება გაეწია 579 დევნილს, აქედან 355 ქალია და 224- კაცი. პროექტის მიზანია დევნილი მოსახლეობისათვის კლინიკური, ლაბორატორიული და ინსტრუმენტალური კვლევების ჩატარების უზრუნველყოფა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმება, საჭიროების შემთხვევაში, შემდგომი კვლევებისა და მკურნალობისათვის რეკომენდაციების გაცემა.

 

სამხედრო-სამედიცინო უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსი

2018 წლის 8 იანვარს,  ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის სამხედრო სამედიცინო უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსის სასწავლო პროგრამა, რომელიც გაგრძელდება 16 თებერვლის ჩათვლით. აღნიშნულ ლექციებს დაესწრო შვიდი უმცროსი ოფიცერი. პროგრამა ითვალისწინებდა როგორც პრაქტიკულ მუშაობას, ასევე სალექციო კურსებს (ლექცია, ჯგუფური მუშაობა, დემონსტრირების მეთოდი, დისკუსია/დებატები, სიტუაციური ამოცანები, შემთხვევის ანალიზი). სამხედრო ჰოსპიტალის წამყვანი სპეციალისტების მიერ უმცროს ოფიცრებს ჩაუტარდათ ლექცია-სემინარები, ხოლო პრაქტიკული სამუშაოები გაიარეს ქირურგიის, ინფექციურის, გადაუდებელი დახმარების, კარდიოლოგიის, ნევროლოგიის და თერაპიის განყოფილებაში.

 

რეზიდენტების პროგრამა

2015 წელს, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭოს სხდომის შედეგების გათვალისწინებით, ს. ს. ი. პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალმა გაიარა აკრედიტაცია შემდეგ საექიმო სპეციალობებში: ,,ზოგადი ქირურგია“, ,,ანესთეზიოლოგია/რეანიმაცია“, ,,შინაგანი მედიცინა“, ,,ნევროლოგია“, ,,ორთოპედია/ტრავმატოლოგია“. 2015 წლიდან დღემდე თერთმეტმა სპეციალობის მაძიებელმა წარმატებით დაასრულა სარეზიდენტო პროგრამა ს. ს. ი. პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალში.

  

სამხედრო ჰოსპიტლების კავშირი (IMIHO - Interconnection of Military Hospitals)

აღსაღნიშნავია, რომ სამხედრო ჰოსპიტალი 2015 წლის 20 ნოემბრიდან ჩაერთო IMIHO პროექტში - სამხედრო ჰოსპიტლების კავშირი (IMIHO - Interconnection of Military Hospitals). აღნიშნული პროექტი  წარმოადგენს რეგიონალურ ინიციატივას, რომლის ონლაინ პლათფორმა (www.imiho.org) საშუალებას აძლევს სამხედრო ექიმებს დაამყარონ ურთიერთობა კოლეგებთან სხვადასხვა ქვეყნიდან, მათი პროფილის მიხედვით; ასევე მოაწყონ ან/და მონაწილეობა მიიღონ ტელეხიდებსა და ონლაინ კონფერენციებში. პროექტი (IMIHO) ხორციელდება სამხრეთ აღმოსავლეთ თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში (SEDM – South Eastern Defense Ministerial).

 

პროექტის მიზნები:

 • სამხედრო ჰოსპიტალებსა და მათ პერსონალს შორის სამეცნიერო თანამშრომლობის განვითარება;
 • სამხედრო მედიცინის შესახებ ინფორმაციის გაცვლისა და მოსაზრებების გამოხატვის ხელშეწყობა;
 • ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა განსაკუთრებით ტელემედიცინისა და ელექტრონული სწავლებების სფეროში;
 • ურთიერთობის გაღრმავება პროექტის მონაწილე ერებს შორის, ასევე იმ სპეციალისტებს შორის, ვისაც აქვთ საერთო ინტერესები და მიზნები.

 

პროექტის მონაწილე ქვეყნებია: იტალია; საბერძნეთი; თურქეთი; საქართველო; რუმინეთი; ბულგარეთი; მაკედონია; უკრაინა; სლოვაკეთი; ალბანეთი.

2017 წლის 23-27 ოქტომბერს ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალმა უმასპინძლა პროექტის - სამხედრო ჰოსპიტლების კავშირის წარმომადგენლების (IMIHO - Interconnection of Military Hospitals) რიგით 26-ე შეხვედრას. მათ დაათვალიერეს სამხედრო ჰოსპიტალის ტერიტორია და გაეცვნენ სამხედრო ჰოსპიტალის მუშაობის სპეციფიკას. ასევე გაიმართა შეხვედრა სამედიცინო პერსონალთან, სადაც მოხდა პროექტის ოფიციალური ვებ- გვერდის პრეზენტაცია, პროექტის ხელმძღვანელმა ექიმებს გააცნო IMIHO-ს ონლაინ პლათფორმის შესაძლებლობები. დაიგეგმა თანამშრომლობა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით საგანმანათლებლო ონლაინ სემინარებისა და ექიმების პროფესიული კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებით.

 

სამხედრო ჰოსპიტალის  ქუთაისის სამედიცონო ცენტრი

2018 წლიდან, ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს ს.ს.ი.პ. გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტლის სამედიცინო ცენტრი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე დისლოცირებულ სამხედრო მოსამსახურეებს, ასევე თავდაცვის სისტემაში დასაქმებულ სამოქალაქო პირებს, მათი ოჯახის წევრებსა და სამხედრო პენსიონერებს დროული და კვალიფიციური ამბულატორიული მომსახურებით უზრუნველყოფს. ქუთაისის სამედიცინო ცენტრი მომსახურებას უწევს სამოქალაქო პირებსაც.
სამედიცინო ცენტრში ფუნქციონირებს ამბულატორიულ-დიაგნოსტიკური, გადაუდებელი დახმარების და თერაპიისა და ფსიქო-ნევროლოგიის განყოფილებები, ასევე თერაპიული და ფსიქო-ნევროლოგიური პროფილის სტაციონარული განყოფილებაც.