დაზღვევა

2013 წლიდან, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ყველა თანამშრომელი, რიგითი ჯარისკაცი ერთნაირი სადაზვევო პაკეტით სარგებლობს.

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალს სადაზღვევო მომსახურებას უწევს სადაზღვევო კომპანია "ჯი-პი-აი ჰოლდინგი".

სტანდარტული სადაზღვევო პაკეტი შემდეგი სახის მომსახურებებს მოიცავს: 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაციები კვირაში 7 დღის განმავლობაში; პროფილაქტიკური კვლევის დაფინანსება წელიწადში ორჯერ; გეგმიური და გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება; გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურება; მშობიარობა; გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება; სიცოცხლის დაზღვევა; სამოგზაურო და სხვა ტიპის დაზღვევები.

სტანდარტული პაკეტი, ყველა სამხედრო და სამოქალაქო პირის ოჯახის წევრების დაზღვევასაც ითვალისწინებს.