მინისტრის დირექტივები

„მინისტრის დირექტივები 2017“ წარმოადგენს ყოველწლიურ სახელმძღვანელო დოკუმენტს, რომელიც ხელს უწყობს გრძელვადიან პერიოდში შეიარაღებული ძალებისათვის განსაზღვრული განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებების ეტაპობრივ განხორციელებას. დოკუმენტი, თავდაცვის სამინისტროს, გენერალური შტაბისა და დაქვემდებარებული ქვედანაყოფებისთვის ასახავს მოკლევადიანი დაგეგმვის ღონისძიებებს და მიზნად ისახავს 2017 წლის პრიორიტეტული მიმართულებების ფარგლებში კონკრეტული შედეგების მიღწევას. სახელმძღვანელო ხელს უწყობს ეფექტიანი, მობილური, თანამედროვე, პროფესიონალური და ნატო-სთან თავსებადი შეიარაღებული ძალების ჩამოყალიბებას. ამ მიზნის მისაღწევად დაგეგმილი ღონისძიებები შესაბამისობაშია „თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის 2017-2020“ რეკომენდაციებთან და „თეთრი წიგნის 2017-2020“ სტრატეგიულ მიმართულებებთან.