ორმხრივი თანამშრომლობა

თავდაცვის სისტემის განვითარების ხელშემწყობ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს პარტნიორ ქვეყნებთან ეფექტური თანამშრომლობა წარმოადგენს. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მიღებული დახმარების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება.   აღნიშნული ამოცანის შესასრულებლად ყოველწიურად იმართება ორმხრივი კონსულტაციები პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის სამინისტროებთან რათა მოხდეს  თანამშრომლობის კონკრეტულ მიმართულებებზე ფოკუსირება  და თავიდან იქნას აცილებული ძალისხმევის დუბლირება.

 

სამინისტრო ასევე მიისწრაფვის ორმხრივი თანამშრომლობის მრავალწლიანი მექანიზმების/გეგმების ჩამოყალიბებისკენ.

  

მიმდინარე ეტაპზე თავდაცვის სამინისტრო ორმხრივ ურთიერთობებს აწარმოებს  24 პარტნიორ ქვეყანასთან (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, ჩეხეთი, უნგრეთი, შვედეთი, დანია, ნორვეგია, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, კანადა, ისრაელის სახელმწიფო, ავსტრია).

 

აღნიშნულ ქვეყნებთან თავდაცვის სამინისტრო ძირითადად თანამშრომლობს ყოველწლიური ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმის ფორმატში, რომელშიც გაწერილია წლის განმავლობაში განსახორციელებელი მაღალი დონის ვიზიტები, ექსპერტთა შეხვედრები, კურსები/სემინარები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალისა  და უცხოელი პარტნიორებისთვის, ორმხრივი და მრავალმხრივი წვრთნები.

  

ტრადიციულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის განვითარების პარალელურად მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვა ქვეყნებთან თავდაცვის სფეროში ურთიერთობების დამყარების კუთხით.

 

რეგიონალური თანამშრომლობა

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო აგრძელებს ინტენსიურ სამმხრივ თანამშრომლობას თურქეთისა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკებთან, რომელსაც საფუძველი 2012 წელს ჩაეყარა.

 

2018 წელს ხელმოწერილი  ურთიერთგაგების მემორანდუმით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის, საქართველოს და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ რეგიონალური უსაფრთხოება კიდევ უფრო განმტკიცდება და გაიზრდება ურთიერთთანამშრომლობის დინამიკაც.

 

ფორმატის ფარგლებში რეგულარულად ხორციელდება მინისტრების, გენერალური შტაბის უფროსებისა და ექსპერტთა დონის შეხვედრები, ასევე აღნიშნული თანამშრომლობის ფორმატში როტაციის პრინციპით რეგულარულად ტარდება სამმხრივი სწავლებები („კავკასიის არწივი“, „ეთერნითი“ და სხვ).