ორმხრივი თანამშრომლობა

თავდაცვის სისტემის განვითარების უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს პარტნიორებთან ეფექტური თანამშრომლობა წარმოადგენს. სწორედ ამ მიზნით კრიტიკულად მნიშვნელოვანია პარტნიორების მხრიდან დახმარების მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენება.   

  

მიმდინარე ეტაპზე თავდაცვის სამინისტრო ორმხრივ ურთიერთობებს აწარმოებს  23 პარტნიორ ქვეყანასთან (აშშ, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, საფრანგეთი, იტალია, ჩეხეთი, უნგრეთი, შვედეთი, დანია, ნორვეგია, უკრაინა, აზერბაიჯანი, სომხეთი, მოლდოვა, კანადა)

 

აღნიშნულ ქვეყნებთან თავდაცვის სამინისტრო ძირითადად თანამშრომლობს ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმის ფორმატში, რომელშიც წინასწარი კონსულტაციების შედეგად გაწერილია წლის განმავლობაში განსახორციელებელი მაღალი დონის ვიზიტები, ექსპერტთა შეხვედრები, კურსები/სემინარები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო და სამხედრო პერსონალისათვის და უცხოელი პარტნიორებისთვის.

  

ტრადიციულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის განვითარების პარალელურად იდგმება გარკვეული ნაბიჯები  სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობების დამყარების კუთხით.

  

მიმდინარე წელს განსაკუთრებით გააქტიურდა პარტნიორობა და იგეგმება მიმდინარე ორმხრივი ურთიერთობების თვისობრივად ახალ ეტაპზე გადაყვანა სკანდინავიის ქვეყნებთან და კანადასთან. ამ მიზნით განხორციელდა და დაგეგმილია აღნიშნულ ქვეყნებთან როგორც მაღალი დონის, ასევე ექსპერტთა ორმხრივი ვიზიტები.

 

ამერიკის შეერთებული შტატები

 

თავდაცვის სფეროში აშშ-საქართველოს თანამშრომლობის სტრატეგიულ ჩარჩო ხელშეკრულებას წარმოადგენს 2009 წლის იანვარში გაფორმებული ქარტია სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ.

 

მნიშვნელოვანია 2016 წლის 6 ივლისს აშშ-სა და საქართველოს მთავრობებს შორის ხელმოწერილი მემორანდუმი თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ, რომლითაც საქართველოსა და აშშ-ს შორის თავდაცვის სფეროში ურთიერთობა ახალ ეტაპზე გადავიდა. და გულისხმობს ძალისხმევის კონცენტრაციას შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის გამტკიცების საკითხებზე.

 

აშშ-სა და საქართველოს მთავრობებს შორის ხელმოწერილი თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში პარტნიორობის გაღრმავების შესახებ მემორანდუმის საფუძველზე მომზადდა 2016-2019 წლებში  თანამშრომლობის დეტალური პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს საბრძოლო მზადყოფნის გაზრდასა და ძალების შენარჩუნების მდგრადი ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარებას.

  

ასევე მნიშვნელოვანია აშშ-ს დახმარება განათლების კუთხით - საერთაშორისო სამხედრო განათლებისა და წვრთნის პროგრამა (International Military Education and Training), რომლის ფარგლებში ხორციელდება საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის გადამზადება აშშ-ის სამხედრო სასწავლებლებში. 

 

2010 წლის მარტიდან ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითი ძალების კონტინგენტის შემადგენლობაში საქართველოს შეირაღებული ძალების ქვედანაყოფები მონაწილეობას იღებდნენ ავღანეთში მიმდინარე ISAF (საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ძალები) ოპერაციაში, ხოლო  2015 წლიდან მონაწილეობენ RSM მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში.

  

აშშ-საქართველოს რეგულარულად ატარებენ ერთობლივ მრავალეროვნულ სწავლებებს „მებრძოლი სული“ (ტარდება 2011 წლიდან) და „ღირსეული პარტნიორი“ (ხორციელდება 2015 წლიდან).

 

თანამშრომლობა აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის სამმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში

 

თავდაცვის სფეროში სამმხრივ თანამშრომლობას საქართველოს, აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის საფუძველი ჩაეყარა 2012 წელს.  თანამშრომლობა მიზნად ისახავს რეგიონალური უსაფრთხოების განმტკიცებას და შეიარაღებულ ძალებს შორის მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას საერთო მიზნებისა და ინტერესების ეფექტურად შესრულებისათვის. ფორმატის ფარგლებში რეგულარულად ხორციელდება მინისტრების, გენერალური შტაბის უფროსებისა და ექსპერტთა დონის ვიზიტები, ასევე ერთობლივი წვრთნები.

 

სამმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება რეგულარულ სამმხრივ სწავლებებს („კავკასიის არწივი“, „ეთერნითი“).

 

საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიმდინარე სწავლებები, რომლებშიც საქართველო მონაწილეობს:

 

 • სპეციალური ოპერაციების ძალების მრავალეროვნული საერთაშორისო სწავლება Flaming Sword (ლიტვის რესუბლიკა).
 • კიბერუსაფრთხოების ბიუროს საერთაშორისო ყოველწლიური სწავლება Locked Shield (ლიტვის რესუბლიკა).
 • ეროვნული თავდაცვის მოხალისეთა ძალების მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური სწავლება NDVF COY FTX (ლიტვის რესუბლიკა).
 • შეიარაღებული ძალების მრავალეროვნული საერთაშორისო საველე-საშტაბო სწავლება Spring Storm (ესტონეთის რესპუბლიკა).
 • თავდაცვის ლიგის საერთაშორისო სწავლება Eagle Flight (ესტონეთის რესპუბლიკა).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების საერთაშორისო სწავლება Eurasian Partnership MCM (რუმინეთის რესპუბლიკა).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების საერთაშორისო სწავლება JUNCTION STRIKE (რუმინეთის რესპუბლიკა).
 • საერთაშორისო საველე სწავლება (შეჯიბრი) Cambrian Patrol (დიდი ბრიტანეთი).
 • საერთაშორისო საშტაბო-საველე სწავლება Saber Guardian (ბულგარეთის რესპუბლიკა).
 • უკრაინულ-ამერიკული საერთაშორისო სამხედრო-საზღვაო სწავლება Sea Breeze (უკრაინის რესპუბლიკა).
 • უკრაინულ-ამერიკული საერთაშორისო საველე სწავლება (ბატალიონის დონე) Rapid Trident (უკრაინის რესპუბლიკა).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების სამმხრივი სწავლება „Caucasian Eagle“ (აზერბაიჯანი/საქართველო/თურქეთი).
 • საერთაშორისო სწავლება „ეთერნითი“ (აზერბაიჯანი/საქართველო/თურქეთი).
 • საერთაშორისო საშტაბო სწავლება Cooperative Resolve (თურქეთის რესპუბლიკა).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების საერთაშორისო საველე სწავლება KOBRA (პოლონეთის რესპუბლიკა).
 • საერთაშორისო საველე სწავლება DRAGON (პოლონეთის რესპუბლიკა).
 • საერთაშორისო სწავლება Maple Arch (პოლონეთის რესპუბლიკა).
 • კომპიუტერიზებული საერთაშორისო სწავლება საველე ელემენტებით VIKING (შვედეთი)

 

 საერთაშორისო სწავლებები, რომელბიც ხორციელდება საქართველოში:

 

 • ბატალიონის დონის საველე სწავლება Noble Partner 2017 (აშშ).
 • ბრიგადის/ბატალიონის დონის საველე-საშტაბო სწავლება Agile Spirit (აშშ).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების საველე სწავლება Caucasian Eagle (საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთი).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების საველე სწავლება JCET for Assessment (პოლონეთი).
 • სპეციალური ოპერაციების ძალების სწავლება (საპარაშუტო) Free Fall 2017 (ესტონეთი).
 • საშტაბო-კომპიუტერიზებული სამმხრივი სწავლება ’ეთერნითი 2017’ (საქართველ-აზერბაიჯანი-თურქეთი).
 • კომპიუტერიზებული მედია-სწავლება Noble Response 2017 (სწავლებას II ფაზაში დაემატება საველე კომპონენტი).