ორმხრივი თანამშრომლობა

თავდაცვის სისტემის განვითარების ხელშემწყობ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს პარტნიორ ქვეყნებთანეფექტური ორმხრივი თანამშრომლობა წარმოადგენს.

 

აღნიშნული თანამშრომლობა თანხვედრაშია საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკურ მისწრაფებებთან,  ხელს უწყობს თავდაცვის სფეროს ტრანსფორმაციის პროცესს,  თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებას, მდგრადობისა და შეკავების გაძლიერებას და ნატოსთან თავსებადობის ამაღლებას.

 

მიმდინარე ეტაპზე თავდაცვის სამინისტრო ორმხრივ ურთიერთობებს აწარმოებს 25 პარტნიორქვეყანასთან.

 

საქართველო სტრატეგულ პარტნიორებთან თანამშრომლობს  სახელმწიფოთაშორისი სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმატების გამოყენებით, რომლებშიც ცალკე მიმართულებად არის გამოყოფილი თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროები:

 

2009 წელს საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ხელი მოეწერა სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტიას, რომელიც ეფუძნება ორ სახელმწიფოს შორის არსებულ საერთო პრინციპებსა და ინტერესებს. თანამშრომლობა უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში პარტნიორობის მნიშვნელოვან მიმართულებად არის დასახელებული.

 

2014 წელს გაერთიანებულ სამეფოსა და საქართველოს შორის დაარსდა ორმხრივი სტრატეგიული დიალოგის ფორმატი (უორდროპის დიალოგი), რომელშიც თავდაცვის სამინისტრო ყოველწლიურად აქტიურად მონაწილეობს როგორც სტრატეგიულ, ასევე სამუშაო დონეზე. დიალოგი ხორციელდება ყოველწლიურად როტაციის პრინციპით ბრიტანეთსა და საქართველოში.

 

2019 წელს, საქართველოსა და საფრანგეთის პრეზიდენტების მიერ ხელმოწერილი დეკლარაციით საფუძველი ჩაეყარა დიმიტრი ამილახვარის სახელობის ფრანგულ-ქართული სტრატეგიულ დიალოგს. დიალოგის სეხვედრები ყოველწლიურად როტაციის პრინციპით საფრანგეთსა და საქართველოში და გულისხმობს ქვეყნებს შორის არსებული მჭიდრო თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებასა და გაღრმავებას პოლიტიკური, თავდაცვის, უსაფრთხოების, საპარლამენტო, ეკონომიკისა და  ვაჭრობის, ასევე კულტურის და განათლების სფეროებში.

 

2017 წელს, საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს დეკლარაციას  სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ. 2019 წელს, შეიქმნა საქართველო-უკრაინის მაღალი დონის სტრატეგიული საბჭო,  რომლის ფარგლებშიც  თავდაცვისა და უსაფრთხოების მექანიზმის თანათავმჯდომარეებად განისაზღვნენ  საქართველოსა და უკრაინის თავდაცვის მინისტრები.

აღნიშნული სტრატეგიული დონის შეხვედრების გარდა, პარტნიორ ქვეყნებთან ორმხრივი თანამშრომლობის ეფექტურად წარმართვის მიზნით,  ყოველწიურად იმართება ორმხრივიკონსულტაციები თავდაცვის სამინისტროების საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურების დონეზე, რათა მოხდეს  თანამშრომლობის კონკრეტულ, ურთიერთსასარგებლო  მიმართულებებზე ფოკუსირება დათავიდან იქნას აცილებული ძალისხმევის დუბლირება. 

 

კონსულტაციების შედეგების გათვალისწინება ხდება თანამშრომლობს ყოველწლიური ორმხრივითანამშრომლობის გეგმებში, სადაც გაწერილია წლის განმავლობაში განსახორციელებელი მაღალი დონისვიზიტები, ექსპერტთა შეხვედრები, კურსები/სემინარები საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსსამოქალაქო და სამხედრო პერსონალისა  და უცხოელი პარტნიორებისთვის, ორმხრივი და მრავალმხრივი წვრთნები და სხვა ორმხრივი ღონისძიებები.

 

სამინისტრო მიისწრაფვის ორმხრივი თანამშრომლობის მრავალწლიანი ფორმატების ჩამოყალიბებისკენ.

 

ტრადიციულ პარტნიორებთან თანამშრომლობის პარალელურად, საქართველოს სამხედრო-პოლიტიკური პრიორიტეტების გათვალისწინებით,  თავდაცვის სამინისტრო აწარმოებს ორმხრივ მოლაპარაკებებს სხვა ქვეყნების თავდაცვის უწყებებთან პარტნიორული ურთიერთობების დამყარების და თანამშრომლობისსამართლებრივი ბაზის შესაქმნელად.

 

რეგიონალური თანამშრომლობა

 

საქართველოს მთავრობა დაინტერესებულია რეგიონის ქვეყნებთან დაბალანსებული და სტაბილური კეთილმეზობლური ურთიერობების განვითარებით.  თავდაცვის სამინისტრო წარმატებით თანამშრომლობს თურქეთის, აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბლიკების თავდაცვის სამინისტროებთან.

 

2012 წელს ხელმოწერილი „ტრაპიზონის დეკლარაციით“ საქართველომ,  აზერბაიჯანმა და  თურქეთმა გამოხატეს ქვეყანას შორის სამმხრივ ფორმატში სხვადასხვა მიმართულებებით თანამშრომლობის განვითარების ინტერესი.

 

2018 წლის 31 მარტს, გამართული სამმხრივი თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში ხელი მოეწერა „ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას, საქართველოს მთავრობასა და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ“.

 

თანამშრომლობა მიზნად ისახავს რეგიონალური უსაფრთხოების განმტკიცებას და შეიარაღებულ ძალებს შორის მჭიდრო ურთიერთობების დამყარებას საერთო მიზნებისა და ინტერესების ეფექტურად შესრულებისათვის. ფორმატის ფარგლებში რეგულარულად, ხორციელდება მინისტრების, ექსპერტთა დონის შეხვედრების სამმხრივი სამთო მომზადების კურსი და სამმხრივი სწავლებები სწავლებები („კავკასიის არწივი“, „ეთერნითი“ და სხვ).

 

მრჩეველთა ჯგუფები

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში აშშ-დან და დიდი ბრიტანეთიდან მოვლენილნი არიან მრჩევლები, რომლებიც კოორდინაციას უწევენ კონკრეტული სფეროების განვითარებას.

 

აშშ-ის საქართველოში მოვლენილი ყავს მრჩეველთა ჯგუფები და ექსპერტები, რომლებიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის ძალებს მნიშვნელოვან დახმარებას  უწევენ სხვადასხვა სფეროებში.

 

სამოქალაქო მრჩეველი მრჩეველი ჰყავს მოვლენილი გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის სამინისტროს, რომელიც ორმხრივი თანამშრომლობის კოორდინაციის გარდა აქტიურად არის ჩართული ადამიანური რესურსების მართვის, სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავება/განხორციელებისა და შიდა აუდიტის საკითხებში.