თანამშრომლობა ევროკავშირთან

საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება წარმოადგენს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიზანს და თავდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად არის ჩართული აღნიშნული მიზნის განხორციელების პროცესში სხვადასხვა მექანიზმების ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების გზით.

 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის წესრიგით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, რომელიც სხვა მიმართულებებთან ერთად მოიცავს ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობას, თანამშრომლობას სტრატეგიული კომუნიკაციების, გენდერის, დაჭრილ-დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების მხარდაჭერის სფეროებში და სხვა.

 

ინტენსიურად ვითარდება ევროკავშირთან თანამშრომლობა ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) მიმართულებით, როგორც ორმხრივ ფორმატში ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში. ორმხრივი თანამშრომლობა მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა, მისიებში მონაწილეობიდან მიღებული გამოცდილების გაზიარება, კიბერუსაფრთხოება, სტრატეგიული კომუნიკაციები და სხვა.

 

ორმხრივი ფორმატების გარდა, საქართველო ჩართულია „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მრავალმხრივი თანამშრომლობის შეხვედრებსა და ღონისძიებებში უსაფრთხოების თემებზე, მათ შორის უსაფრთხოების, CSDP-ისა და სამოქალაქო დაცვის საკითხების პანელის მუშაობაში.

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა მაქსიმალურად გამჭვირვალე თანაშრომლობას ევროკავშირის მონიტორინგის მისიასთან (EUMM), მისიის მანდატის ეფექტურად განხორციელების ხელშწყობის მიზნით.

 

საქართველო ინტერესით ადევნებს თვალყურს ევროკავშირის მიერ როგორც გაერთიანების შიგნით, ისე პარტნიორ ქვეყნებთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებასთან დაკავშირებით ახალი ინიციატივების შემუშავების პროცესს, რათა მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ თანამშრომლობის ყველა შესაძლო ფორმატი თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების განვითარებისა და წევრი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან თავსებადობის ამაღლების მიზნით, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს.

 

ევროკავშირს მისიებში კონტრიბუცია

2013 წლის ნოემბერში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც 2014  წლიდან თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები მონაწილეობენ ევროკავშირის მისიებში. ამგვარად საქართველო ადასტურებს, რომ აქტიურადაა ჩართული საერთო ევროპულ ძალისხმევაში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობისთვის. გაწეულ წვლილთან ერთად, რომელსაც ევროკავშირი უაღრესად დადებითად აფასებს, ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობით იზრდება ქართველი სამხედრო პერსონალის პროფესიული შესაძლებლობები და თავსებადობა ევროპის ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან.

ამ ეტაპზე, საქართველოს თავდაცვის ძალების ოცეულის ზომის ქვედანაყოფი (35 ს/მ)  მონაწილეობას იღებს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში (EUTM RCA). ასევე, ერთი ქართველი ოფიცერი ჩართულია ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში მალიში (EUTM Mali), მეკავშირე ოფიცრის თანამდებობაზე.