თანამშრომლობა ევროკავშირთან

საქართველო ევროკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პარტნიორია უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის კუთხით. აღნიშნულ თანამშრომლობას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება, რაც შესაბამისად ასახულია ასოცირების შეთანხმებაში და ასოცირების დღის წესრიგში.

 

ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში ევროკავშირთან თანამშრომლობა მოიცავს ისეთ მიმართულებებს, როგორიცაა ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობა, მისიებში მონაწილეობიდან მიღებული გამოცდილების გაზიარება, კიბერუსაფრთხოება, სტრატეგიული კომუნიკაციები, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მხარდაჭერა, კვალიფიკაციის ამაღლება და სხვა, რომელიც თავმოყრილია  ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის მიმართულებით ევროკავშირთან თანამშრომლობის სამუშაო გეგმაში.

 

ევროკავშირთან თანამშრომლობის ფარგლებში, განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის კრიზისების მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობას. საქართველოს არსებითი წვლილი შეაქვს ევროკავშირის კრიზისების მართვის მისიებსა და ოპერაციებში, რომლებიც მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფას ემსახურება. 2013 წლის ნოემბერში საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმდა ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც 2014 წლიდან თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფები მონაწილეობენ ევროკავშირის მისიებში. ამგვარად საქართველო ადასტურებს, რომ აქტიურადაა ჩართული საერთო ევროპულ ძალისხმევაში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობისთვის. გაწეულ წვლილთან ერთად, რომელსაც ევროკავშირი უაღრესად დადებითად აფასებს, ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობით იზრდება ქართველი სამხედრო პერსონალის პროფესიული შესაძლებლობები და თავსებადობა ევროპის ქვეყნების შეიარაღბულ ძალებთან. ამ ეტაპზე, საქართველოს თავდაცვის ძალების ოცეულის ზომის ქვედანაყოფი (35 ს/მ)  მონაწილეობას იღებს ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში (EUTM RCA). ასევე, ერთი ქართველი ოფიცერი ჩართულია ევროკავშირის საწვრთნელ მისიაში მალიში, მეკავშირე ოფიცრის თანამდებობაზე.

 

ორმხრივი ფორმატების გარდა, საქართველო აქტიურადაა ჩართული „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ მრავალმხრივი თანამშრომლობის შეხვედრებსა და ღონისძიებებში უსაფრთხოების თემებზე, მათ შორის უსაფრთხოების, CSDP-ისა და სამოქალაქო დაცვის საკითხების პანელის მუშაობაში.

 

აღნიშნულ ფორმატებში დიალოგი მიმდინარეობს ევროკავშირში უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში არსებულ სიახლეებზე, ასევე კონკრეტულ ინიციატივებზე პარტნიორ ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორიცაა სტრატეგიული კომუნიკაციების გაუმჯობესება, ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლა, პარტნიორ ქვეყნებში უსაფრთხოების სექტორის შესაძლებლობების განვითარება და სხვა.

 

საქართველო ინტერესით ადევნებს თვალყურს ევროკავშირის მიერ როგორც გაერთიანების შიგნით, ისე პარტნიორ ქვეყნებთან უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერებასთან დაკავშირებით ახალი ინიციატივების შემუშავების პროცესს, რათა მაქსიმალურად ეფექტურად გამოვიყენოთ თანამშრომლობის ყველა შესაძლო ფორმატი თავდაცვის ძალების შესაძლებლობების განვითარებისა და წევრი ქვეყნების შეიარაღებულ ძალებთან თავსებადობის ამაღლების მიზნით, რაც თავისთავად ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესს.