თანამშრომლობა ევროკავშირთან

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში, თავდაცვის სამინისტრო აღებულ ვალდებულებებს წარმატებით ახორციელებს და წვლილი შეაქვს ევროპული და ევროატლანტიკური კურსის შეუქცევადობის უზრუნველყოფის პროცესში.

 

თავდაცვის სამინისტროს მხრიდან ძირითადი აქცენტი კეთდება ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში (CSDP) ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ კრიზისების მართვის მისიებსა და ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობაზე, რაც ხელს უწყობს ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების პროცესს და შეიარაღებული ძალების გამოცდილების გაზრდას.

 

ამოქმედდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი 2017-2020 წლებისთვის. ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით, 2017 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმით აღებული ვალდებულებები წარმატებით შესრულდა. 2017 წლის სამოქმედო გეგმაში აქცენტი გაკეთდა თავდაცვის სტრატეგიული დოკუმენტის დამტკიცებასა და იმპლემენტაციაზე, ერთიანი უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის (CSDP) ფარგლებში ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე და ევროკავშირის მისიებში საქართველოს მონაწილეობაზე, დაჭრილ და დაშავებულ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერაზე, გენდერის მიმართულებით არსებულ აქტივობებზე, მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობასა და იარაღის უკანონო ექსპორტთან დაკავშირებულ საკითხებზე, კიბერუსაფრთხოებისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების მიმართულებებზე.

 

ევროკავშირის თავდაცვის პოლიტიკისა და უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკის ფარგლებში (CSDP) ევროკავშირის კრიზისების მართვის მისიებსა და ოპერაციებში საქართველო 2013 წელს „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირთან ხელმოწერილი ჩარჩო შეთანხმების ფარგლებში მონაწილეობს.

 

2014 წლის ივნისიდან საქართველო პირველად ჩაერთო ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიებში. ევროკავშირის მხარესთან კონსულტაციების შედეგად შემუშავდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის CSDP-ის სფეროში თანამშრომლობის 2017-2018 წლების სამუშაო გეგმა, რომელიც განსაზღვრავს ორმხრივი პარტნიორობის მიმართულებებს და მათ განსახორციელებლად საჭირო ღონისძიებებს.