სამხედრო ფიცი

მე, საქართველოს მოქალაქე, შევდივარ რა საქართველოს


შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში:


ვფიცავ, პირნათლად მოვიხადო ჩემი მხედრული ვალი საქართველოს წინაშე;


ვფიცავ კეთილსინდისიერად შევისწავლო სამხედრო საქმე,


ღირსეულად განვაგრძო წინაპართა მხედრული ტრადიციები;


ვფიცავ, მტკიცედ დავიცვა სამხედრო დისციპლინა, როგორც


სახელმწიფოს ძლიერების საფუძველთა საფუძველი;


ვფიცავ, შევინახო მონდობილი სამხედრო საიდუმლოება, შევასრულო


სამხედრო წესდებათა ყველა მოთხოვნა და მეთაურის ბრძანება;


ვფიცავ, მტკიცედ დავდგე საქართველოს სადარაჯოზე და სიცოცხლის


უკანასკნელ წუთამდე ვიბრძოლო მტერზე გამარჯვებისათვის;


თუ გავტეხ ამ ფიცს, პასუხისმგებელი ვიქნები ღვთისა და ქვეყნის წინაშე.


გვფარავდეს ღმერთი!