თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია
თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია

flags-gvardia

 

დებულება | გვარდიის უფროსი

 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდია არის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურული ქვედანაყოფი.
 

 

ეროვნული გვარდიის ძირითადი ფუნქციები და ამოცანები (მოკლედ):

 • -  ტერიტორიული რეზერვის ორგანიზება;

 • -  სამობილიზაციო რეზერვის ორგანიზება;

 • -  ურთიერთობა მოხალისეთა ორგანიზაციებთან;

 • -  თავდაცვის ძალებისათვის მოქალაქეთა რეკრუტირება;

 • -  სამოქალაქო უსაფრთხოების ღონისძიებების მხარდაჭერა საგანგებო

  სიტუაციების დროს;

 • -  საბრძოლო ოპერაციებსა და საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა;

 • -  სამხედრო სარიტუალო სამსახურითა და სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრით

  სხვადასხვა ღონისძიებების საპროტოკოლო უზრუნველყოფა.