საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 2021-2024 წლებისათვის არის თავდაცვის უწყების დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს საშუალოვადიან ხედვას სამინისტროს ინფორმაციული და საკომუნიკაციო სისტემების უსაფრთხო და გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფის თაობაზე.

სტრატეგით განსაზღვრული მიმართულებები, ადამიანური რესურსების, პროცესებისა და ტექნოლოგიის ოპტიმიზაციის გზით,  ხელს უწყობს თავდაცვის სამინისტროს კიბერშესაძლებლობების ზრდას და მიზნად ისახავს სისტემის ნატოსა და ევროკავშირის სტანდარტებთან თავსებადობას.


საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგია 2021-2024