ჯანმრთელობის დაზღვევა

2020 წლის ჯანმრთელობის დაზღვევა

 

თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პირებისთვის სტანდარტული სადაზღვევო პაკეტი შემდეგი სახის მომსახურებებს მოიცავს:

 

 

 • 24 საათიანი სატელეფონო კონსულტაციები - ულიმიტო, 100%;

 

 • ოჯახის ექიმის მომსახურება - ულიმიტო, 100%;

 

 • სასწრაფო სამედიცინო მომსახურება - ულიმიტო, 100%;

 

 • გეგმიური ამბულატორიული მომსახურება - 2 500 ლარი - 100%;

 

 • გეგმიური ამბულატორია ლიმიტის ამოწურვის შემთხვევაში - 2 000 ლარი - 50%

 

 • გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება - ულიმიტო, 100%;

 

 • გეგმიური სტაციონალური მომსახურება - 20 000 ლარი - 100%;

 

      ონკოლოგიური მომსახურება -15 000 ლარი (გეგმიური სტაციონალური   

      მომსახურების  ქველიმიტი) -100%;

 

       კარდიოქირურგია/ინტერვენციული კარდიოლოგია - 15 000 ლარი (გეგმიური  

       სტაციონალური მომსახურების ქველიმიტი) - 100%

 

 • გადაუდებელი სტაციონალური მომსახურება - ულიმიტო, 100%;

 

 • მედიკამენტები (მათ შორის, ორსულობისთვის საჭირო და ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო  მედიკამენტები) - 2 000 ლარი - 70%.

 

 • მშობიარობა (როგორც ფიზიოლოგიური, ასევე საკეისრო) - 1 500 ლარი - 100%;

 

 • გადაუდებელი სტომატოლოგიური მომსახურება - ულიმიტო, 100%;

 

 • გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურება პროვაიდერ კლინიკებში - 1 500 ლარი, 50%;

 

 • ორთოპედია/ორთოდონტია პროვაიდერ სტომატოლოგიურ კლინიკაში - ულიმიტო, 20% - 50%;

 

 • პროფილაქტიკური გამოკვლევების დაფინანსება წელიწადში 2-ჯერ - 100%;

 

 • სამივლინებო დაზღვევა (ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე)-მრავალჯერადი. ევროპის ქვეყნები - 40 000 ევრო, თურქეთი და დსთ-ს ქვეყნები - 5 000 აშშ დოლარი, სხვა დანარჩენი ქვეყნები - 50 000 აშშ დოლარი - 100%;

 

 • სიცოცხლის დაზღვევა (ვრცელდება მხოლოდ თანამშრომლებზე) - 10 000 ლარი - 100%.

 

 

 

 

არსებული სადაზღვევო პაკეტი თავდაცვის უწყების თანამშრომელთა ონლაინ რეჟიმში მომსახურებასაც ითვალისწინებს. ოჯახის ექიმთან ვიზიტის დაგეგმვა, ექიმ სპეციალისტთან ჩაწერა და ელექტრონული ანაზღაურების სერვისით მომსახურების მიღება შესაძლებელი იქნება მობილური აპლიკაციის- myGPI- ის საშუალებით.

 

სადაზღვევო კომპანიასთან ურთიერთობისას გაჩენილი პრობლემური გარემოებების არსებობისას, 24 საათის განმავლობაში შესაძლებელია დაკავშირება თავდაცვის სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტთან ნომერზე: 591 505 529. ასევე, სადაზღვევო კომპანიასთან სამედიცინო კუთხით წარმოშობილი ხარვეზებისა და პრობლემური საკითხების გაჩენის შემთხვევაში, რომლის გადაჭრაც ვერ ხერხდება გენერალური შტაბის სამედიცინო პუნქტის მიერ, შესაძლებელია გაკეთდეს მოხსენება სამედიცინო დეპარტამენტში შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენით ელექტრონულ საფოსტო მისამართზე- [email protected] ან არსებული წესის მიხედვით, ოფიციალური წერილის სახით.

 

სტანდარტული პაკეტი, სამხედრო და სამოქალაქო პირის ოჯახის წევრების დაზღვევასაც ითვალისწინებს.

 

თავდაცვის უწყების თანამშრომლები, სურვილის შემთხვევაში, გაუმჯობესებული სადაზღვევო პაკეტებით სარგებლობას შეძლებენ.

 

თავდაცვის მინისტრი, სამინისტროსა და გაერთიანებული შტაბის ყველა თანამშრომელი, რიგითი ჯარისკაცი სადაზღვევო მომსახურების თანაბარი პირობებით სარგებლობენ.

 

 

 

გადმოწერეთ xlsx ფორმატში