ჰერალდიკა
საქართველოს სამხედრო ძალების დროშა
საქართველოს შეიარაღებული ძალების დროშაშეიარაღებული ძალების გენერალური
შტაბის უფროსის შტანდარტი
 საქართველოს სახმელეთო ჯარების დროშა
სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობის დროშასახმელეთო ჯარების
დასავლეთ სარდლობის დროშა
წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის დროშაეროვნული გვარდიის დროშა
ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის დროშასპეციალური ოპერაციების
ძალების დროშა
ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის დროშა