ემბლემები და დროშები

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სრული ემბლემა

საქართველოს თავდაცვის ძალების სრული ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მცირე ემბლემა

საქართველოს თავდაცვის ძალების მცირე ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის ძალების დროშა
თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის დროშა


თავდაცვის ძალების მეთაურის დროშა
 


თავდავის ძალების
აღმოსავლეთის სარდლობის დროშა
თავდავის ძალების
დასავლეთის სარდლობის დროშა


წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის დროშა
ეროვნული გვარდიის დროშა


ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის დროშა
სპეციალური ოპერაციების ძალების დროშა


ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის დროშა