ემბლემები და დროშები
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ემბლემა

საქართველოს თავდაცვის ძალების ემბლემა

საქართველოს თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის ძალების დროშა
თავდაცვის ძალების გენერალური შტაბის დროშა


თავდაცვის ძალების
აღმოსავლეთის სარდლობის დროშა
თავდაცვის ძალების
დასავლეთის სარდლობის დროშა


წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის დროშა
ეროვნული გვარდიის დროშა


ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის დროშა
სპეციალური ოპერაციების ძალების დროშა


ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის დროშა
სსიპ – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის დროშა


სსიპ – გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის დროშა
სსიპ – გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის დროშა


საქართველოს თავდაცვის ძალების ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობის ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის ემბლემა


საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლობის ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის ძალების ეროვნული გვარდიის ემბლემა


საქართველოს თავდაცვის ძალების სპეციალური ოპერაციების ძალების ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის ძალების წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობის ემბლემა


საქართველოს თავდაცვის ძალების ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობის ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის ემბლემა


საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის ემბლემა
საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ემბლემა


სსიპ – გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ემბლემა
სსიპ – გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალის ემბლემა


სსიპ – დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ემბლე
სსიპ – თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლის ემბლემა


სსიპ – კიბერუსაფრთხოების ბიუროს ემბლემა
სსიპ – სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრ დელტას ემბლემა