სამინისტროს სტრუქტურა

 

გადმოწერეთ თავდაცვის სამინისტროს სტრუქტურა PDF ფორმატში
ჯუანშერ ბურჭულაძე ლელა ჩიქოვანი გრიგოლ გიორგაძე დავით სუჯაშვილი გიორგი ხაინდრავა დავით ჭიჭინაძე საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტი თავდაცვის ატაშეების და წარმომადგენლების დეპარტამენტი რეფორმების კოორდინაციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი ინფრასტრუქტურის მართვის, სტანდარტიზაციისა და კოდიფიკაციის დეპარტამენტი იურიდიული დეპარტამენტი ადამიანური რესურსების დეპარტამენტი dibs.mod.gov.ge სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი გენერალური ინსპექცია შიდა აუდიტის დეპარტამენტი სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს პროტოკოლის დეპარტამენტი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტი კიბერუსაფრთხოების ბიურო ფინანსების მართვის დეპარტამენტი სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი სტანდარტიზაციისა და ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტი სამინისტროს ადმინისტრაცია სოციალურ საკითხთა და ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის დეპარტამენტი სამხედრო ჰოსპიტალი delta