კურსი „რისკის მართვის საფუძვლები“ გაიხსნა
13 ივნისი 2018

თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში (DIB) კურსი „რისკის მართვის საფუძვლები“ დაიწყო. ტრენინგი თავდაცვის სამინისტროს ადამიანური რესურსების დეპარტამენტის უფროსმა, დავით გუნაშვილმა და DIB სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა, ნათია გვენეტაძემ გახსნეს. მათ თავდაცვის უწყებასა და თავდაცვისა და უსაფრთხოების სექტორში რისკების მართვასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს.

ტრენინგში თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულების წარმომადგენლები მონაწილეობენ და მის მიზანს მსმენელებისთვის რისკის მართვისთვის აუცილებელი თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების ჩამოყალიბება წარმოადგენს. 

სამდღიანი ტრენინგის განმავლობაში შიდა ექსპერტი შიდა აუდიტის საკითხებში, დავით მოდებაძე მონაწილეებს რისკების იდენტიფიცირების, შეფასების, სწორი მმართველობის პრინციპების, მართვისა და კონტროლის სისტემების შესახებ საჭირო ინფორმაციას მიაწოდებს და ამ სფეროში მოქმედ საქართველოს კანონმდებლობასა და საერთაშორისო სტანდარტებს გააცნობს.
ტრენინგი პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით წარიმართება.