ავღანეთში მიმდინარე საერთაშორისო მისიაში
დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეთა სია