საკონტაქტი ინფორმაცია

მისამართი:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გენერალ კვინიტაძის ქუჩა #20, თბილისი, საქართველო

 

ჩვენთან კონტაქტი:

(+995 032) 2 543535, (+995 032) 2 723535

 

ცხელი ხაზი:

(+995 032) 2 723535

 

ელ-ფოსტა:

pr@mod.gov.ge

  • გენერალური ინსპექცია - ცხელი ხაზი- 77-88 შიდა ქსელიდან; 14-05 ქალაქიდან; 595 05 11 88 -მობილურიდან.
   ელ-ფოსტა-geninspection@mod.gov.ge
  • საქმისწარმოების სამსახური - 2 91 13 02; nkveselava@mod.gov.ge
  • სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი - 2 91 04 21; pr@mod.gov.ge
  • იურიდიული დეპარტამენტი- 2 91 21 95; mdevidze@mod.gov.ge
  • პროტოკოლის სამსახური - 2 91 13 42; protocol@mod.gov.ge
  • სამხედრო-ტექნიკურ საკითხთა დეპარტამენტი - 2 91 18 12
  • ადამიანური რესურსების მართვისა და პროფესიული განვითარების დეპარტამენტი - 2 95 07 80;
  • ნატოს კლასიფიცირებული ინფორმაციის უსაფრთხოების სამსახური - 2 95 63 41
  • თავდაცვის პოლიტიკისა და განვითარების დეპარტამენტი - 2 95 50 94; gshaishmelashvil@mod.gov.ge
  • ფინანსების მართვის დეპარტამენტი - 2 91 03 82; dkhachidze@mod.gov.ge
  • სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტი - 2 91 12 83;
  • საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი - 2 96 13 86
  • თავდაცვის ატაშეებისა და სამინისტროს წარმომადგენლების ოფისი - 2 91 08 05
  • ანალიტიკური დეპარტამენტი - 2 91 18 01; analytics@mod.gov.ge
  • შიდა აუდიტის დეპარტამენტი - 2 95 83 56; ia@mod.gov.ge
  • გენერალური შტაბის ადმინისტრაციის დეპარტამენტი - 2 91 02 64

   აოდი - აღმოსავლეთ სარდლობა - 2 91 17 87

   დოდ - დასავლეთ სარდლობა -2 18 21 04

   წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა - 2 91 09 80

   ჯარების ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობა - 2 91 20 95

   სპეციალური ოპერაციების ძალები - 2 51 78 04


   J1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტი - 2 91 21 67

   J2 დაზვერვის დეპარტამენტი -2 91 05 43


   J3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტი – 2 91 20 69

   J-4/8 ლოგისტიკისა და რესურსების დაგეგმვის დეპარტამენტი - 2 91 16 39

   J5/9 სტრატეგიული დაგეგმვის, სამხედრო პოლიტიკისა და სამხედრო-სამოქალაქო თანამშრომლობის დეპარტამენტი - 2 91 20 72

   J6 კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტი - 2 91 04 80

   J7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტი - 2 91 19 83
  • „გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი - 0 370 27 03 99

   კიბერუსაფრთხოების ბიურო - 2 00 03 45
   გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი - 0 431 29 81 18

   დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია - 2 30 52 85