საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

გენერალ კვინიტაძის ქუჩა #20, თბილისი, საქართველო

 

ჩვენთან კონტაქტი:

(+995 032) 2 543535, (+995 032) 2 910421

 

ცხელი ხაზი:

(+995 032) 2 910421

 

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის დეპარტამენტი:

[email protected]

 

სამინისტროს ადმინისტრაციის საჯარო ინფორმაციის სამმართველო:

ტელ: (+995 032) 2543535 (2513; 2340)
[email protected]

  • მოქალაქეთა მისაღები
   მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა
   ტელ: (+995 032) 2 543535 (2868), (+995 032) 2 723535 (2868)
  • სამინისტროს ადმინისტრაციის
   საჯარო ინფორმაციის სამმართველო

   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ: (+995 032) 2 543535 (2513; 2340), (+995 032) 2 723535 (2513; 2340)
   [email protected]
  • საქმისწარმოების სამსახური
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ: (+995 032) 2 543535 (2854), (+995 032) 2 723535(2854)
  • სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ.: (+995 032) 2 91 04 21
   ელ. ფოსტა: [email protected]
  • გენერალური ინსპექცია
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ცხელი ხაზი: (+995 032) 2 543535 (1405); (+995 032) 2 723535 (1405); 595 05 11 88
   ელ.ფოსტა: [email protected]
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ადმინისტრაციული დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ: (+995 032) 2 72-35-35 (25-10)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-1 პირადი შემადგენლობის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (23-94)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-2 დაზვერვის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (23-35)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-3 ოპერატიული დაგეგმვის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (22-41)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-4 ლოგისტიკის დაგეგმვის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (28-80)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-5 სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (23-67)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-6 კავშირგაბმულობის და ინფორმაციული სისტემების დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (23-46)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J-7 სამხედრო განათლებისა და საბრძოლო მომზადების დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (21-30)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამედიცინო დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (22-40)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 91-04-49
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ: (+995 032) 2 72-35-35 (26-65)
  • სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდლობა
   მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა
   ტელ: (+995 032) 2 91-16-02
  • სახმელეთო ჯარების დასავლეთ სარდლობა
   მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა
   ტელ: (+995 032) 2 72-35-35 (61-11)
  • ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის სარდლობა
   მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა
   ტელ: (+995 032) 2 72-35-35 (55-34)
  • წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდლობა
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ: (+995 032) 2 72-35-35 (28-73)
  • ჯარების ლოგისტიკური უზრუნველყოფის სარდლობა
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ: (+995 032) 2 72-35-35 (27-20)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის შეიარაღების კონტროლისა და ვერიფიკაციის სამმართველო
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (24-07)
  • საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის კავშირგაბმულობის ცენტრი
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (20-33)
  • საბრძოლო მზადყოფნისა და მონიტორინგის სამმართველო
   მისამართი: 0112 ქ. თბილისი, გენერალ კვინიტაძის ქუჩა №20
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (24-07)
  • სპეციალური ოპერაციების ძალები
   მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა
   ტელ:(+995 032) 2 51-78-01
  • ეროვნული გვარდია
   მისამართი: 0102 ქ. თბილისი, დ. უზნაძის 117 ა
   ტელ:(+995 032) 2 72-35-35 (14-10)
  • გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი
   მისამართი: 1400 ქ. გორი, ჭავჭავაძის გამზ. №56
   ტელ: (+995 0370) 2 70399
  • გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი
   მისამართი: 4600 ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ. №51
   ტელ: (+995 0431) 2 96115
  • დავით აღმაშენებლის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია
   მისამართი: 1400 ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი, მე-3 კმ.
  • კიბერუსაფრთხოების ბიურო
   მისამართი: 0180 ქ. თბილისი, ცოტნე დადიანის ქ. №30
   ტელ: (+995 032) 2 000345
  • სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“
   მისამართი: 0169 ქ. თბილისი, მნათობის ქ. №73
   ტელეფონი: (+995 032) 2 710149
  • თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა
   მისამართი: 0108 ქ. თბილისი, დანიელ ჭონქაძის ქ. №20
   ტელ: (+995 032) 2 723535 (5722)