გიორგი ხაინდრავა
თავდაცვის მინისტრის მოადგილე
განათლება:

1999-2003 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ადამიანური რესურსების მართვა, ეკონომიკისა და ბიზნეს ფაკულტეტი

2012წ. - IBSU Training Center (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი), მარკეტინგი და გაყიდვების მხარდაჭერა

უცხო ენები: ინგლისური, რუსული

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წ. - თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

2020 წ. დან - 2021 წ. 31 დეკემბრამდე - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსსახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

2019-2020 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;

2015-2019 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;

2015-2016 წწ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის ელექტრონული შესყიდვების სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

2015 წ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სახელმწიფო შესყიდვების დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;

2010-2015 წწ. - შპს ''ახალი'', დირექტორი;

2014-2015 წწ. - ჰოლდინგი „მარგებელი“, საქართველოს რეგიონალური გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

2009-2014 წწ. - ჰოლდინგი „მარგებელი“, არასავაჭრო ქსელის გაყიდვების დეპარტამენტის უფროსი;

2006-2009 წწ. - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის ეროვნული სამსახურის სახელმწიფო შესყიდვებისა და სამეურნეო სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი;

2004-2005 წწ. - საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვის და სპორტის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითრების ფონდის დირექტორის მოადგილე;