გრიგოლ გიორგაძე
თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 24 მარტი, 1979

 

სახელმწიფო სპეციალური წოდება:  თავდაცვის პოლკოვნიკი

 

განათლება:


1996-2001    


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი


2003-2004    


კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტისა (OSI) და საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლებრივი ინიციატივის (PILI) სტიპენდიანტი


2021
- დღემდე


სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორანტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიუცხო
 ენები:   ინგლისური, რუსული

ჯილდოები:

მედალი „საქართველოს თავდაცვის ძალები 30 წლისაა“

სხვა:

დამატებითი კვალიფიკაცია:  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი; საერთო სპეციალიზაცია (11.2007)ოჯახური
 მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

სამუშაო გამოცდილება:

20.04.2021 - დღემდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი

01.2020 - 20.04.2021 დირექტორი. შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“

01.2020 - 20.04.2021 დირექტორი. შპს „სამთომაშველი“

07.2018 - 08.09.2019 მინისტრის მოადგილე. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

07.2014- 2.07.2018 მინისტრის პირველი მოადგილე. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.

სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი

10.2012 - 22.07.2014 მინისტრის პირველი მოადგილე. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო.

საპარლამენტო მდივანი.

პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე 

03.2009 - 2012 იურიდიული სამსახურის უფროსი, შპს ”ტელეიმედი”

11.2008 - 2010 პარტნიორი ადვოკატი, შპს ”ბი-დი-ჯილიგალი”

11.2008 - 2012 არბიტრი, შპს ”ბი-დი-ჯი არბიტრაჟი”

02.2006 - 17.11.2008 გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი,

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი

2018 - დღემდე ლექტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

2017 - 2018 ლექტორი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

2016 - დღემდე ლექტორი, ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი;

04.2010 - 2012 მოსამართლეებისა და ადვოკატების საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი; სასამართლო ადმინისტრირების და მენეჯმენტის პროექტი (USAID JAMR)

12.2006 - დღემდე ლექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა

2007 - 2008 საბჭოს მუშაობაში მონაწილე,

ადამიანთა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

2006 - 2008 საბჭოს მუშაობაში მონაწილე, ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო;

კომისიის წევრი, ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის მიმნიჭებელი მუდმივმოქმედი კომისია

2005 - 06.02.2006 იურისტი, ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი

2003 - 2005 ლექტორი, თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი

2004 - 2005 ექსპერტ-იურისტი, საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია ტრენერი

2000 - 2004 კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი გამგეობის წევრი;

სოციალურ საკითხთა და ანტიკორუფციული ჯგუფის ხელმძღვანელი;

ადვოკატი  

09-11.2004 სამართლებრივი უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილების უფროსი, სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

2003 - 2004 სტაჟიორი, მანჰეტენის იურიდიული სამსახური; ნიუ იორკი, აშშ

2002 კომისიის წევრი,

იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულების საზოგადოებრივი კონტროლის მუდმივმოქმედი კომისია

2001 იურისტი, თბილისის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვის საქალაქო ცენტრი

2000 - 2001 კოორდინატორი, Amnesty International თბილისის სტუდენტური ჯგუფი

2000 - 2002 მასწავლებელი, თბილისის N67 საჯარო სკოლა

2001 ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის N95 ბრძანებულების სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი (OSGF)