გრიგოლ გიორგაძე
თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 24 მარტი, 1979

 

 

განათლება:

1996-2001წწ.    თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, სპეციალობა: საერთაშორისო სამართალი

2003-2004წწ.    კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტისა (OSI) და საზოგადოებრივი ინტერესების სამართლებრივი ინიციატივის (PILI) სტიპენდიანტი

11.2007 წ.           ადვოკატთა საკვალიფიკაციო სერთიფიკატი–საერთო სპეციალიზაცია

2011 წლიდან     კავკასიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტი

 

უცხო ენები:   ინგლისური, რუსული

სხვა:

ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და ორი შვილი.

სამუშაო გამოცდილება:

20.04.2021წ.         დღემდე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

01.2020წ - 20.04.2021    შპს „აქტივების მართვისა და განვითარების კომპანია“. დირექტორი

2020 - 20.04.2021წ.          შპს „სამთომაშველის“ დირექტორი

07.2018წ - 08.09.2019წ.    საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე

07.2014 - 12.07.2018         საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთამინისტრის პირველი მოადგილე. სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი

10.2012 - 22.07.2014          საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისმინისტრის პირველი მოადგილე. სამინისტროს საპარლამენტო მდივანი. პირობით ვადამდე გათავისუფლების მუდმივმოქმედი კომისიის თავმჯდომარე 

03.2009 - 2012         შპს ”ტელეიმედი” იურიდიული სამსახურის უფროსი

11.2008 - 2010         შპს ”ბი-დი-ჯილიგალი” პარტნიორი ადვოკატი

11.2008 - 2012         შპს ”ბი-დი-ჯი არბიტრაჟი” არბიტრი

02.2006წ - 17.11.2008წ.     საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გამოძიებისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი

2018         დღემდე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; ლექტორი

2017 - 2018წწ.       შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია; ლექტორი

2016წ - დღემდე     ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი; ლექტორი

2015წ - დღემდე     აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი; ლექტორი

04.2010წ - 2012წ.   სასამართლო ადმინისტრირების და მენეჯმენტის პროექტის (USAID JAMR) მხარდაჭერით შექმნილი მოსამართლეებისა და ადვოკატების საკონსულტაციო ჯგუფის წევრი

12.2006წ - დღემდე   კავკასიის უნივერსიტეტი, კავკასიის სამართლის სკოლა; ლექტორი

2007 - 2008წწ.      ადამიანთა წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო; საბჭოს მუშაობაში მონაწილე

2006 - 2008წწ.      ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო - საბჭოს მუშაობაში მონაწილე, ტრეფიკინგის მსხვერპლის სტატუსის მიმნიჭებელი მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი

2005 - 06.02.2006წწ.     ადამიანის უფლებათა საინფორმაციო და სადოკუმენტაციო ცენტრი

2003 - 2005წწ.        თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო ინსტიტუტი; ლექტორი

2004 - 2005წწ.        საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის ასოციაცია ტრენერი, ექსპერტ-იურისტი

2000 - 2004წწ.        კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი გამგეობის წევრი, სოციალურ საკითხთა და ანტიკორუფციული ჯგუფის ხელმძღვანელი, ადვოკატი

2004 სექტემბერი - ნოემბერი  შსს სახელმწიფო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფის ქვეგანყოფილების უფროსი

2003 - 2004         მანჰეტენის იურიდიული სამსახური სტაჟიორი; ნიუიორკი, აშშ

2002წ.                    იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი მსჯავრდებულთა და პატიმართა სამკურნალო დაწესებულების საზოგადოებრივი კონტროლის მუდმივმოქმედი კომისიის წევრი

2001წ.        თბილისის მერიის ბავშვთა უფლებების დაცვის საქალაქო ცენტრი იურისტი

2000 - 2001წწ.      Amnesty International თბილისის სტუდენტური ჯგუფის კოორდინატორი

2000 - 2002წწ.         თბილისის N67 საჯარო სკოლა; მასწავლებელი

2001წ.      ზოგიერთი პირველი რიგის ანტიკორუფციული ღონისძიებების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის N95 ბრძანებულების სამოქალაქო მონიტორინგის ჯგუფის წევრი (OSGF)