ნუკრი გელაშვილი
თავდაცვის მინისტრის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 1979 წლის 29 ნოემბერი

 

განათლება:

1997-2002 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურდიული ფაკულტეტი, სამართალმცოდნის სპეციალობით (წარჩინებით);


2002-2005 - სსიპ თ. წერეთლის სახელობის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტის ასპირანტურა, კონსტიტუციური სამართლის, ადმინისტრაციული სამართლის, მუნიციპალური სამართლის სპეციალობით. საკანდიდატო გამოცდები. დისერტაციის თემა „ადამიანის ძირითადი კონსტიტუციური მოვალეობები”;


2006-2010 - სსიპ თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი კონსტიტუციური სამართლის სპეციალობით;


2010 წლიდან - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

სხვა:

მარტი, 2003 - მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდები პროკურატურაში;

ნოემბერი, 2003 - ადვოკატთა საერთო ტესტირება.

 

უცხო ენის ცოდნა: რუსული, ინგლისური


ოჯახური მდგომარეობა: მეუღლე და სამი შვილი

სამუშაო გამოცდილება:

02.2000-06.2004 - შპს „საქართველოს მხატვარი”-ს ფილიალის ქ. თბილისის ქანდაკების კომბინატის იურისტ-კონსულტანტი;


03.2002-07.2002 - პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტთან არსებული სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი;


05.2004-05.2006 - შსს აკადემიაში შემდეგ თანამდებობებზე:


05.2004-10.2005 - შსს აკადემიის იურიდიული დისციპლინების კათედრის უფროსის მოადგილე;


10.2005-05.2006 - შსს აკადემიის მენეჯმენტის ფაკულტეტის უფროსი;


08.2006-2012 - საადვოკატო ბიურო შპს „გელაშვილი და პარტნიორები”-ს დამფუძნებელი პარტნიორი;


01.2008-10.2008 - შპს „საქართველოს უნივერიტეტი“-ს სამართლის სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;


02.2008-10.2008 - შპს „საქართველოს უნივერიტეტი“-ს იურისტი;


10.2008-06.2010 - შპს „საქართველოს უნივერიტეტი“-ს სამართლის სკოლის დირექტორი;


09.2010-10.2012 - შპს „სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი”-ს პრორექტორი;


10.2012-08.2016 - საქართველოს შსს აკადემიის რექტორი.