ლელა ჩიქოვანი
თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე
განათლება:
  • აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ძალების უმაღლესი სკოლა (თავდაცვის სისტემის ანალიზი და ეროვნული უსაფრთხოება) მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

  • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ეკონომიკა და მენეჯმენტი) მაგისტრის აკადემიური ხარისხი;

  • გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემია - თავდაცვის მართვა უსაფრთხოების ფართო კონტექსტში;

  • აშშ-ის სამხედრო-საზღვაო ძალების უმაღლესი სკოლა-თავდაცვის რესურსების მართვის კურსი;

  • ჯონ კენედის სახელობის ჰარვარდის უნივერსიტეტის მმართველობის სკოლა - შავი ზღვის უსაფრთხოების პროგრამა;

  • შვედეთის ეროვნული თავდაცვის კოლეჯი - ევროპის უსაფრთხოების პოლიტიკის გამოწვევები და სტრატეგიები;

  • გერმანიის ჯორჯ მარშალის უსაფრთხოების კვლევის ცენტრი - ლიდერობის პროგრამა; სტაბილურობის უსაფრთხოების, გარდამავალი პერიოდისა და რეკონსტრუქციის ოპერაციები;

  • საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია - სპეციალური სამხედრო სწავლების პროგრამა. 
ჯილდოები:

„ღირსების ორდენი” - ლიტვის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრო;

 

მედალი „უმწიკვლო სამსახურისათვის” - შსს, საქართველო;

 

მედლები „უმწიკვლო სამსახურისათვის” – (პირველი და მეორე ხარისხის ჯილდო)  თავდაცვის სამინისტრო, საქართველო.

სხვა:

უცხო ენის ცოდნა: ინგლისური და რუსული ენები 

სამუშაო გამოცდილება:

აგვისტო 2016 - დღემდე - საქართველოს თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;


აგვისტო 2015 - ივლისი 2016 - ადმინისტრაციის უფროსი, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური;


თებერვალი 2015 - აგვისტო 2015 - ადმინისტრაციის უფროსი, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;


2011-2015 - საერთაშორისო საზღვაო თანამშრომლობის სამმართველოს უფროსი, სანაპირო დაცვა,  საქართველოს საზღვრის დაცვის პოლიცია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;


2010-2011 - საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მრჩეველი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო;


18.09.2008-09.02.2009 – საქართველოს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის J-5 სტრატეგიული დაგეგმვისა და სამხედრო პოლიტიკის  დეპარტამენტის უფროსი;


2006-2008 - თავდაცვის ატაშე ლიტვის, ლატვიის, ესტონეთისა და პოლონეთის რესპუბლიკებში;


1998 – 2006 - საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტი, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.